Jak objednat zájezd

OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU:

Klienti si mohou objednat zájezd těmito způsoby:

osobně přímo v naší kanceláři

prostřednictvím webové stránky, vyplněním formuláře

e-mailem

telefonicky

 

REZERVACE ZÁJEZDU

Poté, co si klient vybere zájezd z portálu www.motylek-cb.cz, odešle nezávaznou objednávku. Cestovní agentura / CA/ považuje objednávku za platnou, jestliže je kompletně vyplněná a odeslaná přes objednávkový formulář. CA si vyhrazuje právo na odmítnutí potvrzení objednávky v případě, že bude obsahovat rozporuplné informace – nesprávné telefonní číslo, e-mail apod.

Na základě přijetí platné nazávazné objednávky pracovník CA ověří, zda je zájezd volný a provede nezávaznou rezervaci u CK, která zájezd pořádá.

Délka rezervace závisí na pořadateli a na počtu dnů do začátku dovolené. V případě Last Minute to může být pouze pár hodin.

Po provedení rezervace požadovaného zájezdu je klientovi zaslán návrh cestovní smlouvy, všeobecné smluvní podmínky pořádající CK, informace o cestovním pojištění, platební podmínky a také informace o tom, do kdy musí klient tuto smlouvu zaslat zpět do CA.

V případě, že rezervace již není možná z důvodu obsazenosti, je klient rovněž informován telefonicky či e-mailem.

 

CESTOVNÍ SMLOUVA

Pokud klient s návrhem cestovní smlouvy souhlasí, cestovní smlouvu podepíše a neprodleně zašle zpět do CA.

Svým podpisem vyjadřuje souhlas s obsahem cestovní smlouvy, rovněž svým podpisem strvrzuje správnost svých osobních údajů uvedených na cestovní smlouvě. Pokud jsou klientem vypsány chybné údaje, CA není odpovědná za následky této chyby.

Cestovní smlouva zaslaná e-mailem či faxem má platnost originálu.

Cestovní smlouva se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy, v případě LAST MINUTE v okamžiku zaplacení celkové ceny zájezdu.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

U zájezdů objednaných více než jeden kalendářní měsíc před nástupem je požadována záloha ve výši 50% z ceny zájezdu a úhrada doplatku do plné ceny je 1 kalendářní měsíc před nástupem dovolené.

Platbu provádí klient na účet CA bankovním převodem, složením hotovosti v pobočce příslušné banky na účet nebo hotově na pobočce CA.

Za následky způsobené zpožděním plateb nenese CA odpovědnost.

Jakákoli platba dle cestovní smlouvy se považuje za uhrazenou ve chvíli, kdy je částka připsána na účat CA.

Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve vyjímačných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V případě této neúspěšné rezervace se smlouva nepovažuje za uzavřenou a zaplacená částka je ihned vrácena klientovi.

 

ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ / REQUEST/

Některé zájezdy jsou takzvaně „ na vyžádání“ . U těchto zájezdů je nutné vyžádat ubytovací kapacitu u partnera CK přímo v cílové destinaci. U takovýchto zájezdů je CA oprávněna požadovat od klienta dle podmínek CK zálohu až 100% ceny zájedu ještě před rezervací. Lhůta pro vyřízení zájezdu ny vyžádání je v rozmezí 3-5 pracovních dnů.

Při úspěšné rezervaci / vyžádání/ se stává objednávka automaticky závaznou a vztahují se na ni stornopodmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vrací vždy v plné vyši klientovi zpět.

 

CESTOVNÍ POKYNY K ZÁJEZDU / VOUCHER/

Cestovní pokyny k zájezdu obdrží klient přibližně jeden týden před odjezdem či odletem na dovolenou. Ve vyjímečných případech mohou být letenky připraveny k vyzvednutí u přepážky pořádající CK přímo na letišti. U nabídek Last minute je buď zaslán e-mailem nebo rovněž uložen na přepážce na letišti.

 

CESTOVNÍ DOKLADY

Každý cestující je povinen mít sebou platný cestovní doklad, pas či občanský průkaz, podle toho do jaké země cestuje. Klient si rovněž musí před odjezdem vyřídit potřebné vízové formality, pokud to země vyžaduje. Aktuální informace lze najít na stránkách Ministerstva zahraničí ČR – www.mzv.cz.

 

STORNO ZÁJEZDU

Klient má právo bezplatně odstoupit od cestovní smlouvy do okamžiku podpisu smlouvy a složení zálohy

V případě podepsání cestovní smlouvy a zaplacení zálohy se řídí výše stornopoplatků příslušnými podmínkami CK, které jsou nedílnou součástí každé cestovní smlouvy

Odstoupení od smlouvy / storno/ musí být zasláno písemně, e-mailem, faxem či poštou s řádným podpisem.

 

REKLAMACE

Případnou reklamaci zájezdu je třeba zaslat do tří měsíců od návratu z dovolené písemně na adresu CA. Reklamace se řídí všeobecnými smluvními podmínkami pořádající CK.

CA není oprávněna danou reklamaci řešit, vše předá pořádající CK.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje a záznamy klientů jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje nejsou prodávány, předávány ani jinak zpracovány pro potřeby třetích stran / kromě CK, která je pořadatelem zájezdu/.